Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 22.01.2019 09:26:20 

Má víra - domov mé duše

» Modlitby chval »

 

 Modlitby chval:

 
image  image image
Chvály našemu pánu Ježíši Kristu:
Tuto krásnou modlitbu z knihy Hodina zázraků (Lindy Schubert) jsem získala od kamarádky Růženky

 

  Chválím Tě Pane, Ty jsi Emanuel, Bůh s námi
  Chválím Tě Pane, Ty jsi naše Pevnost
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Král králů
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Vykoupení
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Král stvoření
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Věrnost
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Král vesmíru
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Slitování
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Pán pánů
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Milosrdenství
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Všemocný
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Vítězství
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Kristus
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Spravedlnost
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Ježíš král
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Moudrost
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Beránek Boží
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Svatost
  Chválím Tě Pane, Ty jsi zářivá jitřní Hvězda
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Brána
  Chválím Tě Pane, Ty jsi náš Pán a Ochránce
  Chválím Tě Pane, Ty jsi skutečné, pravé Já
  Chválím Tě Pane, Ty jsi naše Síla a naše Píseň
  Chválím Tě Pane, Ty jsi nejvyšší Kněz
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Cesta našeho života
  Chválím Tě Pane, Ty jsi základní Kámen
  Chválím Tě Pane, Ty jsi jediná Pravda
  Chválím Tě Pane, Ty jsi pevný Základ
  Chválím Tě Pane, Ty jsi skutečný Život
  Chválím Tě Pane, Ty jsi naše Radost
  Chválím Tě Pane, Ty jsi zázračný Rádce
  Chválím Tě Pane, Ty jsi naše Věno
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Kníže pokoje
  Chválím Tě Pane, Ty jsi náš Kalich
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Světlo světa
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Uzdravení a úplnost
  Chválím Tě Pane, Ty jsi živé Slovo
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Smlouva
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Spasitel
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Příslib a Naděje
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Mesiáš
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Věčný
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Pomazaný
  Chválím Tě Pane, Ty jsi nejvyšší Bůh
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Útočiště
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Obětovaný
  Chválím Tě Pane, Ty jsi dobrý Pastýř
  Chválím Tě Pane, Ty jsi jediný Soudce
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Bůh zástupů
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Balzám
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Skála věků
  Chválím Tě Pane, Ty jsi mocný Ochránce
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Spása světa
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Stálost
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Vykupitel
  Chválím Tě Pane, Ty jsi poznaná Jistota
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Útulek
  Chválím Tě Pane, Ty jsi pravá Podoba
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Spása
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Živitel
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Chléb života
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Vzkříšení a Život
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Pramen vší svatosti
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Alfa a Omega
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Živá voda
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Začátek a Konec
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Víno pravdy
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Vše co potřebuji
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Manžel a pán
  Chválím Tě Pane, Ty jsi Vše co chci
 Chválím Tě Pane, Ty jsi hoden veškeré chvály.                                             Amen

 

 

 

image image image

 

 

TOPlist