Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 21.07.2018 09:38:38 

Má víra - domov mé duše

» Myšlenky na červenec 2018 »

   
 
Sebrané myšlenky dne - červenec 2018
 

 

Myšlenky na neděli, 1. 7. 2018:

 Jestli chceš poznat Boha, poznej napřed sám sebe.
 Když je někdo schopný pracovat, práce je dostupná, ale ty se ho stále ptáš: „Jak dlouho si budeš vybírat mezi pracemi?“ nebo, „kdy se chystáš hledat novou práci?“ bude to možná lenoch.
 Evangelijní příběh může hluboko zasáhnout každého, kdo tolik touží pomoci druhým, nemá ovšem jak. Je třeba postřehnout, že úsek evangelia především cílí na učedníky! Pán potřebuje vysvětlit, co znamená víra! Nejde o zapamatování si pouček ani o účast na bohoslužbách. Na nemocné ženě i na zoufalém tatínkovi je vidět zápas víry. Skutečná víra se proměňuje v důvěru v Boha. Ohrožení života v příběhu se tak stává především událostí víry.

» Nedělní čtení »

Myšlenky na pondělí, 2. 7. 2018:

 Člověk potřebuje pokoru a bázeň před Bohem jako nádech a výdech.
 „Většina lidí promešká příležitost, protože ta přichází v montérkách a vypadá jako práce.“
 Bezodkladné odhodlání. Není právě neschopnost k činu příčinou nedostatku povolání, nechuti zavázat se k manželství, strachu ze ztráty (falešné!) svobody?

(Komentář: Am 2,6-10.13-16)

Myšlenky na úterý 3. 7. 2018:

 Jenom Bůh sám nám může dát zvítězit v boji s pokušením, může nám dát hluboký pokoj, který bez boje nemůžeme v takové míře nikdy zakusit.
 Lenoch nikdy není bez výmluvy. Vždycky je moc horko nebo moc chladno, moc mokro nebo příliš sucho na to, aby mohl pracovat. „Na podzim lenoch neorá, o žních bude žebrat, ale nic nebude“
 „Dokud neuvidím, neuvěřím,“ slyšeli jsme možná i od našich současníků. Ale oni (na rozdíl od Tomáše) mají strach dotknout se bolestí tohoto světa.

(Komentář: Jan 20,24-29)

Myšlenky na středu 4. 7. 2018:

 Zralými lidmi se staneme tehdy, když se pravdě své duše postavíme tváří v tvář a když obstojíme v pokušení.
 Kdyby lenoši ubližovali jenom sobě, byla by to jedna věc, oni ale ubližují ostatním. „Ten, kdo při své práci otálí, je bratrem zhoubce“
 Jako bychom slyšeli hlasy současné společnosti: co je ti do nás? Není důvodem odmítání Boha strach, že si na mě (který mu ostatně patřím) bude dělat nároky, že budu muset změnit život?

(Komentář: Mt 8,28-34)

Myšlenky na čtvrtek 5. 7. 2018:

 Nejdřív se musím vyrovnat se svou vlastní realitou. Teprve potom mohu jít cestou nitra, teprve pak mohu své srdce pevně připoutat k Bohu.
 Lenoch dnes neudělá to, co může odložit na zítřek, a zítra neudělá to, co může odložit navždy. Jeho nejoblíbenějším pracovním dnem je – zítra.
 Ježíš posílá své učedníky po dvou. Na obou našich věrozvěstech je zřejmé, že se osvědčili. Podmínkou úspěchu při hlásání radostné zvěsti jsou bratrské vztahy. Vzor pro dnešní dobu, stavící na úspěchu jednotlivce!

(Komentář: Lk 10,1-9)

Myšlenky na pátek 6. 7. 2018:

 Dopřejme druhým, aby byli takoví, jací jsou, a pak můžeme být i my sami sebou.
 „Lenochy z nás činí pocit, že máme na něco právo, aniž bychom byli ochotni udělat něco pro to, abychom to získali.“
 Ježíš dokázal vidět a objevit člověka v tom, který měl možná jako celník nevalnou pověst a nad kterým mnozí ohrnovali nos. Chci se to také naučit, a tím zlidštit instituce, nemocnou společnost, ve které žiji.

(Komentář: Mt 9,9-13)

Myšlenky na pátek 6. 7. 2018:

 Jenom pokorný člověk, jenž je ochoten přijmout své sepětí se zemí, své lidství, své stíny, se může setkat se skutečným Bohem.
 Lenocha nikdy nepřesvědčíš o jedné věci – nepřesvědčíš ho, že je líný. „Lenoch si připadá moudřejší než sedm zkušeně odpovídajících“ (Přísloví 26:16). I kdyby mu sedm mudrců říkalo, že je líný, nepřipustí si to
 Kristovo poselství vyžaduje stále nový přístup. Není určeno k zakonzervování. Nenechá se uzavřít do starých, byť úctyhodných obalů.

(Komentář: Mt 9,14-17)

Myšlenky na neděli, 8. 7. 2018:

 Plody Ducha svatého v nás mohou růst jen tehdy, jestliže je nechceme všem ukazovat a především se jimi všude chlubit.
 Jedna babička slavila padesáté výročí svatby a sdílela tajemství svého dlouhodobého a šťastného vztahu: „V den svatby jsem se rozhodla, že si udělám seznam deseti manželových nedostatků, které budu kvůli našemu manželství přehlížet. Nikdy jsem se ale neobtěžovala takový seznam sepsat. Pokaždé, když pak udělal něco, co se mi nelíbilo, jsem si řekla: ‚Má štěstí, že je to jedna z těch deseti věcí!‘“
 Bůh nám často textem, který se čte při mši, touží něco sdělit. Někdy jde o poučení, jindy povzbuzení nebo i napomenutí. Nejednou můžeme narazit na to, že my však při čtení přestaneme vnímat. Jak neztratit pozornost? V jádru problému může být podobný postoj jako v evangeliu: „Vždyť my už víme…“ Vědět však neznamená porozumět. Dnešní neděle může být výzvou: Pojďme se rozhodnout chtít slyšet! Vždyť Bůh dnes oslovil právě nás!

» Nedělní čtení »

Myšlenky na pondělí 9. 7. 2018:

 Co se mnou Bůh zamýšlí a jak mě chce formovat, poznám ve své bezmoci.
 Fyzická přitažlivost nás může svést dohromady, ale to, co nás udrží spolu, je jedině růst v milosti.
 Vztah Hospodina k lidu, který chce získat, je přirovnán k manželskému svazku. Dokážeme pevností našich vzájemných vztahů Pána udržet mezi sebou?

(Komentář: Oz 2,16b.17b-18.21-22)

Myšlenky na úterý 10. 7. 2018:

 V tom, v čem tkví můj největší problém, spočívá i moje největší šance, tam je i můj největší poklad.
 Když tě někdo rozčílí, místo toho, abys reagoval naštvanými slovy nebo naštvaným mlčením, připomeň si, že ti Bůh takto dává další příležitost k „růstu v milosti“. A když si s některými příležitostmi, které sešle, neporadíš zrovna nejlépe, nedělej si starosti – on bude posílat stále další, dokud se to nepodaří!
 Falešný bůžek nemusí být zhmotnělý jako tenkrát. Na místo pravého Boha může být nastolen kult lži, sebeprosazování, uspokojení z falešného obrazu, který jsme si o Bohu sami udělali…

(Komentář: Oz 8,4-7.11-13)

Myšlenky na středu 11. 7. 2018:

 Tak jako je nemožné postavit loď bez hřebíků, tak se nemůže stát blahoslaveným člověkbez pokory.
 Zášť je jedním z nejdražších luxusů, které si můžeš dopřát. Hluboce zakořeněná nenávist požírá pokoj tvé mysli stejně, jako smrtelná rakovina ničí životně důležitý orgán.
 Z moudrosti poznání vyplyne touha po Bohu. Nevnucující se nabídka. Šance pro celý kontinent, jehož ochráncem je svatý Benedikt.

(Komentář: Př 2,1-9)

Myšlenky na čtvrtek 12. 7. 2018:

 Tvůj pád bude tvým vychovatelem.
 Ve skutečnosti je jen málo tak smutných věcí jako člověk, který po léta žije v nenávisti.
 Kéž jsou i dnes rodinné vztahy obrazem Boží lásky! Budu myslet na rodiny, kde otcovská láska chybí…

(Komentář: Oz 11,1-4.8c-9)

Myšlenky na pátek 13. 7. 2018:

 Jestliže strom není zmítaný větrem, neroste a pořádně nezakoření. Tak je tomu i s námi: jestliže nejsme pokoušeni a pokušení nepřekonáme, nemůžeme dospět.
 Bez odpuštění se z života stane nekonečný kruh zášti a pomsty.
 Dokážu po svátosti smíření prožít podobnou radost z návratu? Obnovený Boží život ve mně má být rosou, novými květy!

(Komentář: Oz 14,2-10)

Myšlenky na sobotu 14. 7. 2018:

 Pokušení nás nutí k boji. Bez boje není vítězství. Vítězství není naší zásluhou. V bojích získáme tu zkušenost, že Bůh v nás jedná.
 Jedním z tajemství dlouhého a plodného života je odpouštět každému, odpouštět všechno a odpouštět každý večer předtím, než jdeš spát. Je to klíč k osobnímu pokoji.
 Když si uvědomím svou nedostatečnost, i já mohu očekávat Boží očištění. Podobnou „desinfekcí ohněm“ je svátost křtu se svým povoláním k všeobecnému kněžství.

(Komentář: Iz 6,1-8)

Myšlenky na neděli, 15. 7. 2018:

 Je to vždy zázrak jeho milosrdenství, když Bůh dovolí, aby v nás zvítězilo to dobré.
 Veškeré naše poznání je jen částečné, i naše myšlení a naše prorokování je jen částečné…. I v tom nejlepším případě vždycky budeme omezeni svým porozuměním.
 Papež František často mluví o církvi, která se má vrátit ke svému základnímu úkolu hlásat evangelium. Apoštolové jsou dnes většinou vnímáni jako první biskupové, tedy profesionálové ve své roli. Avšak ve chvíli, kdy je Pán pověřil první misií, nebyli o nic větší profesionálové než jejich sou- sedé nebo my. A přeci mělo jejich počínání velký úspěch. Vše totiž stojí nejen na schopnostech, ale především na moci Boží. A ta může působit stejně i dnes!

» Nedělní čtení »

Myšlenky na pondělí, 16. 7. 2018:

 Komu záleží především na tom být přesný a korektní, ten ze samého strachu před možnými chybami projde životem naprázdno. Jeho život zakrní.
 Někdy nám Bůh věci vysvětluje, a jindy nám "říká": „vysvětlím později“. Takže když jsi v pokušení zoufale zvednout ruce a říct „kdo ví“, vzpomeň si, že „Bůh ví“ a že pracuje pro tvé dobro a ke své slávě.
 Není i moje zbožnost někdy podobně křečovitá? Uvědomuji si, že hlavní a jedinou oběť přinesl Ježíš? Nesnažím se vlastní silou „dobýt nebe“, a neodvádím tak svou pozornost od potřebných?

(Komentář: Iz 1,10-17)


Myšlenky na úterý 17. 7. 2018:

 Odsuzování druhých činí člověka slepým k vlastním chybám. Mlčení při pohledu na druhé nám umožňuje jasnější sebepoznání.
 Otázka, s níž by se každý člověk měl vypořádat, není, co by dělal, kdyby měl prostředky, čas, vliv a vzdělání, ale co udělá s tím, co má.
 Plány nepřátel se neuskuteční, pokud budu mít pevnou víru, obstojím! I pro mě platí: hleď zůstat klidný a neboj se…

(Komentář: Iz 7,1-9)

Myšlenky na středu 18. 7. 2018:

 Vědět o pokušení a nebýt jím přemožen, to je cesta, která nás drží při životě, která nám stále znovu připomíná, že sami od sebe se nestaneme lepšími, ale že jenom sám Bůh nás může proměnit.
 Lichotník je člověk, který tě jednou rukou poplácává po zádech, ale druhou ti v některých případech vráží nůž do zad. Lichocení je něco, co ti druhý řekne tváří v tvář, ale neřekne to za tvými zády. Je to neupřímná chvála s neupřímným motivem.
 Tak, jak mluví Izaiáš ve jménu Boha, tak má být pevný hlas církve! Ona dnes na sebe musí vzít prorockou úlohu hlasatele pravdy!

(Komentář: Iz 10,5-7.13-16)

Myšlenky na čtvrtek 19. 7. 2018:

 Důvěřujme v sílu, kterou nám daruje Bůh, v sílu, s níž přemáháme nepřátele své duše, s níž se můžeme osvobodit od překážek, které nám brání v životě.
 Lichotník pro tebe neudělá nic dobrého, lépe je ti s člověkem, který tě kritizuje, než s člověkem, který ti lichotí.
 Touha po Hospodinu, hledání jeho pravdy, žízeň po spravedlnosti. Jásot ze vzkříšení mého Pána kéž přemůže obavy všedních dní…

(Komentář: Iz 26,7-9.12.16-19)

Myšlenky na pátek 20. 7. 2018:

 To, co děláme, děláme proto, abychom se stali milujícími bytostmi. Proto je láska měřítkem všeho.
 Kdo domlouvá příteli, dojde později vděku spíše než ten, kdo má úlisný jazyk.
 Prorok věrně tlumočí Hospodinovu vůli. Král Chizkijáš (8. stol. př. Kr.) je opět uzdraven. Touha po vysvobození lidu a po Hospodinově domě jej pozvedá a motivuje! Co „nakopne“ mě?

(Komentář: Iz 38,1-6.21-22.7-8)

Myšlenky na pátek 21. 7. 2018:

 Aby nás Bůh mohl svým slovem a svým Duchem proměnit, musíme mu být k dispozici, musíme se osvobodit od všeho toho, co nás vnitřně zatěžuje, uzavírá a ovládá.
 Chval vždycky střídmě, ale upřímně, a měj vždycky na mysli pro druhého to nejlepší.
 Touhu zmocnit se všeho, nač si vzpomenou, „zprivatizovat“ si i Boží věci vidíme i dnes u mocných. Toto vede i dnes k neštěstí. Když to vím, dokážu se proti tomu dle svých skromných možností postavit?

(Komentář: Mich 2,1-5)

 

Myšlenky jsem posbírala na těchto stránkách:


 

   

 

 

 

TOPlist