Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 13.11.2018 08:06:32 

Má víra - domov mé duše

» Myšlenky na listopad 2018 »

   
 
Sebrané myšlenky dne - listopad 2018
 

 

Myšlenky na čtvrtek 1. 11. 2018:

 Čím víc se člověk dává Bohu, tím víc se on dává člověku.
 Humorista James Thurber napsal: „Všichni lidé by si měli, dříve než zemřou, zjistit, před čím a za čím utíkají a proč.“
 Co bezejmenných, kteří věrně svědčili o Pánu, už mě předešlo… Výzva pro dnešek: i já k nim chci patřit!

(Komentář: Zj 7,2-4.9-14)

Myšlenky na pátek 2. 11. 2018:

 Po celý život se sjednocujme s Kristem a kráčejme tou nejpřímější cestou k Bohu.
 Neměj strach z toho, že tvůj život skončí, ale z toho, že nikdy nezačne. Když dovolíš, aby strach opanoval tvůj život, nebudeš nikdy žít naplno.
 Starozákonní text vyjadřuje víru ve vzkříšení a oprávněnost smírné oběti za druhé. Ježíšova oběť dává této zmínce nový smysl. S tím chci prožít dnešní den!

(Komentář: 2 Mak 12,43-46)

Myšlenky na sobotu 3. 11. 2018:

 Vše, co je tím, čím má být, je krásné.
 V životě neexistují žádné záruky. Spoléháme na mnoho věcí, které nás mají chránit, jako jsou pojistné smlouvy, poplašná zařízení, cestovní šeky, aspirin, deštníky, navigace nebo airbagy. Pravda ovšem je, že život je nebezpečný, poškozuje tvé zdraví a nakonec tě zabije. Proč se tedy bát a neprožít si ho naplno?
 Jistá „indiference“, nezávislost mého přání na osudu, mě tím víc povzbudí k odevzdanosti Pánu. A tato odevzdanost bude samozřejmě vyzařovat do mého okolí. Budu všem snesitelnější, protože budu i radostnější.

(Komentář: Flp 1,18b-26)

Myšlenky na neděli, 4. 11. 2018:

 Jsme jako nástroj, jehož přetržené struny je nejprve třeba vyměnit a nové pak naladit, aby ve vás božský hráč mohl rozehrát svou sonátu.
 Shakespeare řekl: „Kdo prchá strachy před žihadel jedem, nezaslouží si ani plástev s medem.“
 Všechny příkazy Desatera stojí na základním pilíři, kterým není nějaký předpis či soubor norem, ale vztah. Lidský život je utvářen dvěma základními vztahy: k lidem a k tomu, kdo nás přesahuje. Lze vším pohrdat, lze žít ve strachu, ale také lze Boha i člověka milovat. A Ježíšovo učení se nijak neodlišuje od linie Bohem zjevených pravd vtisknutých do Tóry. A jak si odpovíme my? Které přikázání je pro nás osobně nejdůležitější?

» Nedělní čtení »

Myšlenky na pondělí, 5. 11. 2018:

 Všechna krása Božího Syna je jednou provždy vložena do jeho lásky k lidem.
 Jsou dvě věci, které jsou v našem životě neustále přítomné: strach a víra. A každý den svého života si volíš jedno nebo druhé.
 Nezištnost. Ta se má však projevit i v postoji k Bohu. Nekonat věci jen pro okamžik „vzkříšení spravedlivých“. Ale prostě z lásky.

(Komentář: Lk 14,12-14)

Myšlenky na úterý 6. 11. 2018:

 Je to stále jeden a týž Bůh, kterého nosíme v sobě. Sklání se k nám dnem i nocí a chce nám darovat svůj božský život.
 Nedovol, aby se ti to, co nemůžeš udělat, pletlo do toho, co udělat můžeš.
 Možná pak pozvaní reptali, jací to lidé stolují na Pánově hostině. Ale Pán už je takový: má rád plný dům.

(Komentář: Lk 14,15-24)

Myšlenky na středu 7. 11. 2018:

 Měli bychom často prosit Ducha Svatého, aby nám pomohl lépe chápat duchovní krásu. Je to dar, který se nabízí nám všem.
 Hrdina i zbabělec cítí stejný strach. Hrdina ale svého strachu využije k svému růstu, zatímco zbabělec uteče. Je to stejný strach, ale záleží na tom, co s ním uděláš. (Cus D’Amato)
 Totální nároky! Dostát jim je možné pouze s bezvýhradnou láskou. Snad právě ona nahradí počtářskou racionalitu ve vztazích k Němu.

(Komentář: Lk 14,25-33)

Myšlenky na čtvrtek 8. 11. 2018:

 Jsme jako plátno, a když se plátno pořád pohybuje jako prapor zmítaný větrem, Duch Svatý na ně nic namalovat nemůže.
 Je velký rozdíl mezi obavami a starostí. Člověk, který má obavy, vidí problém. Člověk, který má starost, problém řeší. (Harold Stephens)
 Pánu i dnes záleží na těch „ztracených“. Pokud se počítám mezi oněch 99, nesmím si stěžovat, že mi nevěnuje tolik pozornosti, zatímco hledá zatoulanou ovečku.

(Komentář: Lk 15,1-10)

Myšlenky na pátek 9. 11. 2018:

 Bůh učiní z tvého života umělecké dílo. Každé duchovně krásné dílo je povoláno k tomu, aby vzdávalo slávu pouze Bohu.
 To, co se ti stane, není zdaleka tak důležité jako to, co se stane v tobě.
 V době ohrožené suchem si víc vážíme vláhy. To platí i ve vztahu k církvi. Kéž dává všude život, kéž uzdravuje!

(Komentář: Ez 47,1-2.8-9.12)

Myšlenky na pátek 10. 11. 2018:

 Krása je zdroj štěstí, protože krásné a dobré mají k sobě blízko.
 Hodnotit svá včerejší rozhodnutí a trápit se otázkou, jestli jsme se rozhodli dobře, je plýtvání energií. „Jestliže jsi udělal to nejlepší, co jsi mohl udělat, pokud jsi udělal to, co jsi měl udělat, pak nemá smysl se nad tím trápit, protože to nejde změnit.“ (Harry Truman)
 Dobře víme, že majetek a bohatství i dnes zatěžují. Služba Bohu totiž vyžaduje celého člověka. Rozpolcenost může být však způsobena i existenčními starostmi… A za takto ohrožené chci víc prosit!

(Komentář: Lk 16,9-15)

Myšlenky na neděli, 11. 11. 2018:

 Jak krásné je pomyšlení, že po svatém přijímání máme v duši celé nebe.
 Ve většině případů lidé v životě dosáhnou jiných cílů, než čekali – někteří lepších, jiní horších, ale vždycky jiných. Zaměřovat se na cíl proto nemusí nutně být dobrým nápadem.
 Vyprávění o daru vdovy není diskusí nad problematikou kostelních sbírek. Ježíš směřuje jinam. Neporovnává výši darů či výdajů, ale míru, jakou se člověk spoléhá na Hospodina. Ježíš zvěstuje Boha, jeho pohled na svět, nabízí cestu k němu a očekávání, která Bůh má. To není místo pro pobavení se. To vyžaduje odpověď hodnou samotného Boha: dát všechno a spolehnout se na něj.

» Nedělní čtení »

Myšlenky na pondělí 12. 11. 2018:

 Bůh je vše, on stačí a člověk žije jen z něho. Nacházíme ho všude, při praní prádla i při modlitbách.
 „Nedělejte si starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení“ (Matouš 6:34)
 Pastorální, pastýřský list začíná základními požadavky na pastýře: zvládnout vlastní „dům“. Teprve potom se může věnovat službě církvi!

(Komentář: Tit 1,1-9)

Myšlenky na úterý 6. 11. 2018:

 Je to stále jeden a týž Bůh, kterého nosíme v sobě. Sklání se k nám dnem i nocí a chce nám darovat svůj božský život.
 Nedovol, aby se ti to, co nemůžeš udělat, pletlo do toho, co udělat můžeš.
 Možná pak pozvaní reptali, jací to lidé stolují na Pánově hostině. Ale Pán už je takový: má rád plný dům.

(Komentář: Lk 14,15-24)

Myšlenky na úterý 13. 11. 2018:

 Když je ti smutno, řekni to Ježíši, který všechno ví a chápe a který je hostem tvé duše.
 Jediným místem, kde disponuješ nějakou mocí, je přítomnost. Udělej navzdory strachu to, co můžeš udělat tady a teď, a budeš mít uspokojení z vědomí, že děláš vše, co je ve tvých silách, abys dosáhl svého potenciálu. Když budeš plánovat příliš daleko do budoucnosti, budou tě trápit otázky „co když?“
 Pavel klade důraz i na dobrý vnější dojem. Uvědomím si, že i já reprezentuji Krista. Dnešní světice je ve své nenáročnosti i mým vzorem.

(Komentář: Tit 2,1-8.11-14)

 

Myšlenky jsem posbírala na těchto stránkách:


 

   

 

 

 

TOPlist