† † †
Sebrané myšlenky dne - prosinec 2013

† † †


Modlitba měsíce

Mária, Matko, Královno rodin, voláme k Tobě!

Je tolik rodin, které se nachází v bezvýchodné situaci
Potřebují Tvou bezpečnou ochranu a Tvou pomoc
Je tolik rodin, které jsou v krizi víry a v bludu
Potřebují Tvé světlo, Tvou jistotu, Tvou odvahu víry
Je tolik rodin, které jsou v nouzi a v tísni
Potřebují Tvou pomoc a Tvou přímluvu
Je tolik rodin, které jsou slabé a selhávají
Potřebují Tvou […]

† † †


Myšlenky na neděli, 1. 12. 2013

   Potíže k nám přicházejí ve všech tvarech a velikostech. Některé jsou velké tak akorát, abychom si s nimi poradili sami, jiné však vyžadují radu a pochopení od celoživotních pozorovatelů.
   Hádka je nejhorší formou komunikace. *Jonathan Swift.
   Lidská povaha je v principu dvojího druhu. Jedna reaguje na ohrožení klidným až lhostejným přístupem: „Dokud se nic neděje, nebudu ani já reagovat.“ A druhá se vyděsí každou maličkostí. Ježíš směřuje svoji eschatologickou řeč Oběma. Nejde o žádné strašení úzkostných lidí, Ježíš naopak vede pohled od strachu a obav k zaměření se na podstatné. Podstatný je plnohodnotný vztah člověka s Bohem. To je očekávaná připravenost. To je ona Pavlova „bdělost“ a v posledku i význam adventu.

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 2. 12. 2013

   Ze všeho, co si každý den s sebou neseme, jsou andělé k nebi nejblíže.
   Každý je vinen jen podle míry svého poznání. Kdy a kde začíná jeho vina, to ví jen Bůh. *M.C.Ziescheová.
   I ty jsi pozván zaujmout místo u stolu v nebeském království; i ty jsi zván nechat se Ježíšem na své cestě provázet a uzdravovat, oživit svoji víru v letošním adventu.

(Komentář: Mt 8,5-11)

Myšlenky na úterý, 3. 12. 2013

   Dny, hodiny, minuty našich životů střeží a sledují obyvatelé nebes.
   Jakmile pochopíme lásku Ježíše Krista, budeme se jako lidé moci cítit hrdí a svobodní. *J.W.Goethe.
   Chudé, pokorné, „maličké“ srdce je schopno přijmout Ježíše a jeho království jako dar. Otevři své oči a vnímej jeho cesty pro sebe letošním adventem.

(Komentář: Lk 10,21-24)

Myšlenky na středu, 4. 12. 2013

   Někde v sobě máme potenciál pro dobro. Vložil ho tam Bůh. Andělé nám ho pomáhají najít tím, že nám svítí na cestu.
   Na počátku poznávání Boha je velkým úspěchem již to, že dříve, než začneme poznávat, jaký je, začneme poznávat, jaký není. *sv. Augustin.
   Připomeň si veliké Boží skutky ve svém životě a přidej se k těm, kteří „žasli a velebili Boha Izraele“.

(Komentář: Mt 15,29-37)

Myšlenky na čtvrtek, 5. 12. 2013

   A let andělů ti zpívá k odpočinku.
   Kristus je buď to ničím, což asi nebude tvrdit nikdo, anebo vším. *J. Langbehn.
   Plnit vůli nebeského Otce, postavit dům na skále. Co pro mne znamenají tato Ježíšova slova v letošním adventu? K čemu mne zvou? Jak je uskutečním?

(Komentář: Mt 7,21.24-27)

Myšlenky na pátek, 6. 12. 2013

   Někdy, když břímě, které neseme, je příliš těžké, říkáme si, k čemu jsou andělé, kteří by nám měli pomoci jej nést. Čeho si však nevšimneme, je to, že jsou často přímo vedle nás a říkají nám. Že je čas vše odložit.
   Než začneme věřit člověku, musíme jej nejprve znát. Než začneme poznávat Ježíše Krista, musíme v něj nejprve věřit. *G. Rossi.
   Jdi za Ježíšem a vylej před ním své srdce, přednes mu svoji největší prosbu. A vyznej víru v jeho moc, nech jej dotknout se tvého bolavého místa…

(Komentář: Mt 9,27-31)

Myšlenky na sobotu, 7. 12. 2013

   Andělé umí létat, protože sami sebe berou na lehkou váhu.
   Učitele zákona dovedli s jistotou říct, kde se Mesiáš narodí, a přesto zůstali sedět v Jeruzalémě, zatímco mudrci z východu měli k dispozici pouhou fámu a ta jim stačila k tomu, aby nastoupili tak dlouhou cestu. *S. Kierkegaard.
   I ty jsi dostal veliký dar – víru v Boha a v jeho Syna Ježíše, možnost zažívat Boží království už zde na zemi. Zadarmo jsi dostal – zadarmo dávej dál!

(Komentář: Mt 9,35 – 10,1.5-8)

Myšlenky na neděli, 8. 12. 2013

   Zdá se, že život zběsile utíká, ale Bůh drží opratě a andělé pečují o postroj.
   Víra znamená jistotu i tam, kde není žádná jistota vidět. *R. Bultmann.
   Když Jan Křtitel vystoupil a hlásal obrácení, pak mluví právě k nám! Pán je blízko. Nejen ve smyslu láskyplné duchovní pomoci. A blízko je i jeho mocný příchod na konci věků. Ale nejde o počítání dnů či let do konce světa, cílem je pochopit, že není ani dnes čas na odkládání Boha na druhé místo. Právě teď se rozhodujeme o naší budoucnosti a Bůh nás zve do své blízkosti. Stačí na Boží výzvu odpovědět!

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 9. 12. 2013

   Život, jak ho známe, se mění. A až přejdeme na druhou stranu, spatříme všechny anděly, kteří se nás drželi a pomáhali nám. Budou nás v cílové rovince povzbuzovat a naplní nás láskou.
   Pro věřícího stojí Bůh na počátku a pro fyzika na konci jeho uvažování. *M. Planck.
   „Kde jsi?“ – tato otázka je určena i tobě. Podívej se na svůj život: Kde teď zrovna stojíš, neschováváš se někdy/někde před svým Pánem?

(Komentář: Gn 3,9-15.20)

Myšlenky na úterý, 10. 12. 2013

   Kdyby si andělé mohli něco přát, nebylo by to, co bychom měli dělat, nýbrž jací bychom měli být uprostřed požehnání a neštěstí.
   Víra je schopnost snášet všechny pochybnosti. *R. Guardini.
   Jistě se mohu poznat v situaci zatoulané ovce, kdy mne Ježíš hledal (nebo právě teď hledá). Za ty minulé situace mu mohu znovu vyjádřit svoji vděčnost – za hledání a nalezení. A jsem-li na útěku či ztracen – možná nastal čas k volání o pomoc či k obrácení se zpět.

(Komentář: Mt 18,12-14)

Myšlenky na středu, 11. 12. 2013

   Uvěřit v anděla znamená uznat, že život je víc než to, co vidíme. Je to víra v praxi. Je to krok k tomu vidět realitu.
   Jestliže myslí všichni stejně potom někdo nemyslí. *George Patton.
   U Pána mohu složit všechna svá břemena, všechny své bolesti a trápení. Nechat svou duši odpočinout a načerpat u něj sílu k pokračování na cestě.

(Komentář: Mt 11,28-30)

Myšlenky na čtvrtek, 12. 12. 2013

   Andělé nás musejí vidět úplně jinak, než se vidíme my sami. Příliš často se totiž soustředíme na své slabosti a chyby. Andělé nás ovšem vidí zevnitř, protože nás vidí skrze Boží lásku.
   Odchýlit se od norem znamená, že na to musíte mít. Než začnete být tvořivý, musíte být odvážní. Tvořivost je osud, ale odvaha je cestou. *Joye Reiman.
   I já se mohu potkat s lidmi, kteří se staví proti Božímu království. Jak se zachovám? A jak mohu prospět svým bratřím a sestrám, kteří něco takového prožívají jinde ve světě?

(Komentář: Mt 11,11-15)

Myšlenky na pátek, 13. 12. 2013

   V tom městě budou všichni občané nesmrtelní, člověk se poprvé bude radovat z toho, co svatí andělé nikdy neztratili.
   Společnost, která si ze všeho nejvíc váží pořádku nebude tvůrčí. Bez správné míry pořádku se tvořivost začne ztrácet jako v nějaké černé díře. *Lester Thurow.
   Zatvrzelé nebo pohodlné („tukem obrostlé“) srdce člověka si vždy najde důvody, aby se nemuselo změnit, angažovat, aby ho to nic nestálo. Cesta moudrého však vede právě přes ochotu se měnit, zapojit, vydat..

(Komentář: Mt 11,16-19)

Myšlenky na sobotu, 14. 12. 2013

   Síla anděla je v jeho čistotě. Po pravdě je v ní síla každého z nás.
   Představivost je důležitější než vědomosti. *Albert Einstein.
   Tehdejší znamení ukazující na Mesiáše (Jan Křtitel jako Eliáš) k nám dnes mluví jasně. Jaké je však současné, aktuální znamení doby – k čemu nás jako církev zve náš Pán, k čemu zve mne osobně?

(Komentář: Mt 17,10-13)

Myšlenky na neděli, 15. 12. 2013

   Andělé bez dechu čekají, až si zvolíme lásku.
   Na dně hlavního proudu řeky nacházíme pouze průměrnost. *Jonas Ridderstrale.
   Ježíšovi současníci vidí to, co proroci předpovídali. Teď se realizuje po staletí očekávaná záchrana. Jenže je to jinak, než si představovali. Ani pro Jana Křtitele není snadné přijmout, že Ježíš, potulný kazatel, je zaslíbený vysvoboditel. Tato scéna není jen historická událost z dob prvních učedníků. Také my v dnešní době jsme možná mnohé už s Bohem zakusili, a přesto znovu a znovu zápasíme o víru v Ježíše jako Mesiáše. Platí to nejen o miminku v jeslích, ale i tváří v tvář zlu, hříchu a slabosti, které potkáváme. A také nám klade Ježíš před oči stejné argumenty: stačí se dobře dívat a zahlédneme velikost Boží moci, která napříč či skrze lidskou bezmocnost vítězí.

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 16. 12. 2013

   Nežijeme pouze mezi lidmi, ale zde také éteričtí hosté, požehnaní diváci, účastní pozorovatelé, kteří vidí, znají a hodnotí naše myšlenky, pocity a činy.
   Když člověk opustí Boha, jistě se skloní před nějakou modlou. *F.M.Dostojevskij.
   Farizeové nechtějí naslouchat, ale pouze chytit Ježíše za slovo. Jak jsem na tom já s ochotou naslouchat – třeba těm, které znám tak dobře, u kterých vím (opravdu?), co mi budou říkat? A naslouchám doopravdy Kristu? Ptám se jej a čekám v tichu na jeho odpověď?

(Komentář: Mt 21,23-27)

Myšlenky na úterý, 17. 12. 2013

   Kdo koná to nejlepší, co mu okolnosti dovolí, chová se dobře, ušlechtile; ani andělé nemohou dělat víc.
   Bůh rozdává, ale člověk musí otevřít dlaň. *Přísloví.
   Ježíšův rodokmen, zahrnující i ty muže a ženy, o kterých víme z Bible, jak se potýkali s vlastními hříchy a slabostmi, je výpovědí o tom, že se Ježíš „neštítil“ přijít mezi hříšné lidi, včlenit se do našeho rodu a vykoupit nás. Týká se to i mne – hříšníka, ani mne se Ježíš neštítí, ale chce mne zachránit…

(Komentář: Mt 1,1-17)

Myšlenky na středu, 18. 12. 2013

   Ve světle a třpytu moderních vánočních ozdob vidíme malinkou skvrnku velké záře, která je realitou, již andělé vidí, sdílejí a kam se vracejí, když je jejich úkol na zemi splněn. Je to záře, kterou možná jednoho dne sami uvidíme, až i náš úkol bude splněn.
   Bůh nás nestvořil proto aby nás opustil. *M.Buonarroti.
   Emanuel je tady, přichází. I ty můžeš zažít jeho přítomnost, pocítit jeho blízkost, jeho moc i pomoc. Připrav své srdce.

(Komentář: Mt 1,18-24)

Myšlenky na čtvrtek, 19. 12. 2013

   Zda-li všichni nejsou služební duchové, kteří posíláni bývají k služně pro ty, jenž mají dědičně obdržet spasení?
   Věřit v Boží prozřetelnost znamená věřit, že nám nic nedokáže zabránit v naplnění posledního smyslu naší existence. *P.Tillich.
   Není divu, že Zachariáš nedůvěřoval Gabrielovým slovům. Jistě dlouho prosil o potomka, doufal, až zestárl… Možná i tebe chce Zachariáš povzbudit k doufání a naději tam, kde už jsi dávno doufat přestal.

(Komentář: Lk 1,5-25)

Myšlenky na pátek, 20. 12. 2013

   Mír na zemi, dobro lidem od nebeského dobrotivého Krále. Svět ve velebné nehybnosti leží, by andělským zpěvům naslouchal.
   Bůh umí psát rovně i na křivých linkách. *Přísloví.
   „Neboj se … u Boha není nic nemožného.“ Vezmi si tato andělova slova do dnešního dne a v jejich síle, v Boží moci kráčej dnešním dnem.

(Komentář: Lk 1,26-38)

Myšlenky na sobotu, 21. 12. 2013

   Zima začíná ledovým chladem jasným jak křišťálový anděl, jenž sedí u okna a pozoruje sníh.
   Stezky Boží jsou temné, ale temnota je pouze v našich očích, a nikoli na stezkách Božích. *M.Claudius.
   „Blahoslavená, která jsi uvěřila“ – Maria je pro mne výzvou, vzorem v tom, jak odpovídat na Boží pozvání, jak jej následovat, jak přinášet jeho zvěst dál. Právě dnes…

(Komentář: Lk 1,39-45)

Myšlenky na neděli, 22. 12. 2013

   Byl kdysi chór andělů, kteří zpívali o světě plném radosti. Možná bychom je zaslechli i dnes, kdybychom seděli tiše jako pastýři.
   Jedině Kristus může dát zazářit onomu světlu, které nezhasíná, protože on sám je sluncem spravedlnosti. *Jan Pavel I.
   Velmi často se text o početí Ježíše uchýlí ke zkoumání medicínských možností panenského početí. Ale vždyť v tomto případě jde o zjevný zázrak, který pro Boha není problémem. Proč si tedy této skutečnosti první komunita křesťanů všimla a vypíchla ji? Vždyť pro Boha jistě nebyl problém, aby byl Kristus dítětem přirozených rodičů. Jde tedy o zásadní sdělení naznačující vztah Boha Otce a Krista. Ježíš je vázán nesmírně úzkým poutem na Nebeského Otce. A přichází pro člověka a jeho spásu, aby nás učinil svatými.

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 23. 12. 2013

   Tedy řekl ji anděl: „Nebojte se; nebo aj, zvěstuji vám radost velikou, která bude pro všechen lid.“
   Kristus nepovolal žádné vzdělance, ale následovníky. *S.Kierkegaard.
   Bůh chce uvolnit i tvoje ústa a jazyk ke svědectví a chvále Boha. Otevři oči, abys viděl jeho veliké skutky, jeho požehnání v dnešním dni. A otevři ústa ke chvále i k díkům…

(Komentář: Lk 1,57-66)

Myšlenky na úterý, 24. 12. 2013

   Andělé uviděli narozené dítě, o němž mnozí si mysleli, že spasí svět. Andělé viděli pastýře poklekat. Viděli nejmoudřejší krále sklánět se s dary. Tu noc viděli lásku jasnější než nejjasnější hvězda, která kdy zářila.
   Potřebujeme chudé, abychom se naučili rozdělit se s nimi, abychom se naučili Krista milovat právě v těchto nejchudších z chudých. *Matka Tereza.
   Čti znovu Zachariášova prorocká slova, modli se je jako svoji modlitbu, setrvávej ve chvílích ticha u jednotlivých veršů. Pokud jsi zvyklý modlit se breviář, najdi si nějaký jiný překlad, který ti umožní se hlouběji – jinak – ponořit do této modlitby.

(Komentář: Lk 1,67-79)

Myšlenky na středu, 25. 12. 2013

   Radostně povstaňte, národové všechny, připojte se k nebeskému triumfu; neb andělský zástup hlásí, že Kristus se narodil v Betlémě.
   Od svaté vánoční noci je Bůh v tomto světě a tento svět v Bohu. *O.Casel.
   „Slovo… Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.“ Zastav se u těchto slov, chval Pána za jeho stvoření, chval jej za jeho zrození do světa, aby své stvoření zachránil.

(Komentář: Jan 1,1-18)

Myšlenky na čtvrtek, 26. 12. 2013

   Andělé s námi kráčejí po každé cestě. Myslíme si, že poletí napřed a budou nás varovat. Ale oni vědí, že netoliko příprava, nýbrž společnost činí to, co je před námi, snesitelnějším.
   Ježíš se bude nacházet uprostřed zápasu se smrtí až do konce tohoto světa, proto ani my nesmíme ochabovat. *B.Pascal.
   „Kdo vytrvá až do konce, bude spasen.“ Tato výzva platí pro každého – mučedníka, pronásledovaného i toho, kdo žije v pokoji a míru. Vytrvalost ve víře, v lásce, v naději…

(Komentář: Mt 10,17-22)

Myšlenky na pátek, 27. 12. 2013

   Zjišťujeme, co je důležité. Pokoušíme se definovat, na čem záleží. Přecházíme od jedné věci k druhé v naději, že vykonáme něco smysluplného. S pomocí svých andělů to najdeme a uděláme.
   Tvrdí-li někdo, že miluje Boha, a přitom nenávidí svého bližního, lže. *sv. Jan, apoštol.
   Co jsme slyšeli, viděli, pozorovali, čeho jsme se vlastníma rukama dotýkali… I ty vydej svědectví svému Pánu, Slovu života pro každého, vedoucímu ke společenství a k radosti...

(Komentář: 1 Jan 1,1-4)

Myšlenky na sobotu, 28. 12. 2013

   Andělé sledují tvé kroky stejně, jako bys vždy kráčel v čerstvě napadlém sněhu.
   Ve Starém zákoně se praví, že Jonatan přišel za Davidem a pomohl mu nalézt sílu v Bohu. A já vím, že v manželství, nýbrž ve všech mezilidských vztazích jde koneckonců právě o toto. *H.Ahrensová.
   Mysli v modlitbě (i konkrétní pomocí) na všechny uprchlíky dnešního světa (z Iráku, Sýrie, na ty topící se u Lampedusy)…

(Komentář: Mt 2,13-18)

Myšlenky na neděli, 29. 12. 2013

   Zvuk andělského hlasu se můžeme naučit rozeznat často tehdy, když nasloucháme tiché pobídce učinit správnou věc, ujít další míli.
   To, co dává Bůh, je vždy lepší než to, o co člověk prosí. *Přísloví.
   Rodina je klíč ke kvalitní společnosti, a to bez ohledu na víru. Jestliže však Bůh ve svém plánu spásy nechá Ježíše vstoupit do rodiny, pak je zřejmé, jak zásadní roli rodina hraje i v plánu Boží záchrany. Každý z členů rodiny má nezaměnitelnou úlohu. S úžasem sledujeme obraz jednotlivých vztahů (matka – otec; dítě – otec; dítě – matka), které jsou nezbytné pro utváření zdravého života dítěte, a to včetně Ježíše, a kvalitního života obou partnerů. Dnešní svátek je tak nejen vánočním svátkem, ale také vzácnou příležitostí modlitby za bezpečí rodinného kruhu a ochrany vztahů. Snad lze i zahlédnout, jak velikou a nezaměnitelnou hodnotu má každý jednotlivý člen rodiny!

(Komentář nedělního čtení)

Myšlenky na pondělí, 30. 12. 2013

   Moudrý člověk přijme pomoc, jejž je mu nabídnuta. Hlupák se zapřísahá, že to zvládne sám. Moudrý člověk prokáže vděčnost. Hlupák potřebuje slávu. Moudrý člověk tančí v rytmu svých andělů. Hlupák se s námahou vleče za zvuku neznámých bubnů.
   Naši víru v Boží prozřetelnost neničí míra našeho utrpení, ale míra našeho odloučení od Boha. *P. Tillich.
   Milost Boží je i s tebou. Uvědomuj si Boží přítomnost v dnešním dni, děkuj za jeho blízkost a viditelné požehnání ve svém životě. Pozvi jej do situací, v kterých ho nevnímáš, kde se (zdán¬livě) nenachází.

(Komentář: Lk 2,36-40)

Myšlenky na úterý, 31. 12. 2013

   O každou věc na tomto světě se stará anděl.
   Naši víru v Boží prozřetelnost neničí míra našeho utrpení, ale míra našeho odloučení od Boha. *P. Tillich.
   Ohlédni se s vděčností za uplynulým rokem a vnímej, že „všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí“.

(Komentář: Jan 1,1-18)